Gudsforståelse

I diskusjonen mellom de som tror og de som ikke tror på Gud, reises ofte problemstillingen om hvorfor en god Gud lar så mye smerte og elendighet finne sted. Er det ulogisk og uforståelig?

Derfor er det på sin plass med noen metafysiske betraktninger om  hva Gud er. Han er først og fremst et uttrykk for samlede bevissthet som all  materiell virkelighet går ut i fra.

Hvis en spør: Er 2+3=5 sant? , så blir svaret gjerne: «Naturligvis!»
Så kunne en gjerne stille et nytt spørsmål, et riktignok dumt spørsmål, men noe som kan tjene til anskueliggjøring:
«Når en hevder at 2+3=5 «naturligvis» er sant, så tar vi dette med NATUR på ordet: Hvor i naturen finnes det opprinnelige «2», det opprinnelige «3» og hvor skjedde den naturlige addisjon som gjorde disse tallene til et «5» ?

Og det vil en i grunnen lede til den forståelse at svaret på det første spørsmål, ikke burde være «naturligvis», men «ÅNDELIGVIS».

Når en har grepet denne enkle sannhet, så har en grepet en sannhet som eksisterer i hele universet uavhengig av tid. Og det er ingen sannhet som springer ut av en individuell subjektiv forståelse, men er en allmenn sannhet som går forut for menneskets tilegnelse av kunnskap.

En kan gjerne si at det er en «abstrakt» sannhet. Men denne forståelsen må snues, slik at dersom en ser to epler i en kurv og legger ytterligere tre epler i kurven og får fem epler der, så er dette en abstraksjon av den allmenne og åndelige realitet: 2+3=5.

Og når en har grepet denne sannhet, så har en grepet en ørliten flik av det som i sin helhet er Gud. Gud er rett og slett alle åndelige sannheter satt sammen til en eneste sannhet som igjen er utgangspunktet for det materielle universet.

Men akkurat som en byggmester ikke har et ferdig hus ved at han står med hustegningene i handa, like lite kan en ferdig og komplett verden oppstå med et slag. Det ville for Gud være som en meningsløs kopiering av seg selv. I stedet for et hus, egentlig bare nye kopier av hustegningene.

Det ville ikke blitt noen skapelse, som er en kontinuerlig prosess hvor det uferdige overvinnes og stadig mer oppstår som er ferdig.

I skapelsen skjer det en selvutvikling. Gud er ikke interessert i å klone seg selv et uttall ganger. Han er interessert i at bevissthet skal oppstå utenom ham selv og at denne bevissthet på egenhånd, eller av fri vilje gir ham anerkjennelse og således fører til opphevelse av Guds fremmedgjøring i forhold til sitt eget skaperverk.

Mennesket søker anerkjennelse eller mening med seg selv i Gud og Gud søker tilsvarende en mening med seg selv gjennom sitt skaperverk og da spesielt gjennom mennesket som gjennom sin historie utvikler bevisstheten.

Klassekampen er til syvende og sist en del av denne bevissthetskampen hvor mennesket overvinner sin bundethet til naturen og det oppstår en prinsippielt ny type natur som er bevisstgjort gjennom mennesket, eller kanskje en må si en slags forlengelse av menneskets bevissthet ut i eller gjennom naturen og tilegnelse av denne.

Men denne bevissthetskapende verdensprosessen skjer ikke i noen rett linje, men som en stadig dramatisk bevegelse hvor fremgang veksler med forfall. En ser jo da ofte en tilbedelse av det spontane, det naturbundne oppstår som en erstatning for religionen. Mennesket tenderer mot å gi avkall på sin gudsgitte oppgave og søker tilbake til det dyriske, det rent naturmessige.

Og mennesket  står i en kontinuerlig strid mellom seg selv som et dyr og seg selv som et åndelig vesen..

At mennesket befinner seg i en slik kampsone, gjør at smerte og lidelse ikke er til å unngå. Hvis dette skulle vært unngått, måtte Gud ha latt være å skape noe som helst i pakt med sitt vesen. Han kunne ikke vært noen Gud, men stengt seg inne i et punkt i et ellers tomt univers.

Annonser

Dette innlegget ble publisert i Hegel, idealisme, Religion. Bokmerk permalenken.

8 svar til Gudsforståelse

 1. nøkkerosa sier:

  Hei igjen Langeland!

  Eg satte ikkje direkte likheitstegn mellom ”Gud” og energi gjorde eg vel Langeland? Eg sa eg trudde Gud var både i den synlege og den usynlege Naturen…

  Du seier at Gud er Bevisstheit. Og eg trur også det. Men kva er så bevisstheit trur du?

  Eg trur bevisstheit er ein form for energi. Og ”Guds bevisstheit” er den reinaste energi som finnast nemleg KjærleiksEnergi? (”størst av alt er Kjærleiken”). Det er ei kraft som er livgivandes og skapandes…..og Bevisst…og meir til som vi ikkje forstår sjølvsagt…… tenker eg om det….

  Vi er skapt i ”Guds bilde” seiast det……..så då tenker eg at alle mennesker (og dyr og anna liv) er bittesmå ”bevisstheiter” frå Gud (”fasettar”)……men vi er endå ikkje dette bevisst……sidan vi er nokså ”ubevisste”………… 😉

  ”Gud” trur eg er i alt, både den synlege og den usynlege Naturen i form av bevisste og ubevisste energiformer……

  ”Materien” = synleg natur som vi ser (”fysiske skapte verden”)

  ”Energi” = Bevisstheit / tomrom / åndeverden / tankar / frekvensar / Elektromagnetism/ tyngdekrafta / tida / frastøtande krefter / tiltrekkandes krefter/ følelsar/ + ?
  = usynleg natur…

  ”Energi” er also ikkje berre ”energi”…….det er mange former for energi………
  Energi kan ikkje forsvinne seiest det, berre omformast til andre former ( E=mc2). Så energi er kanskje meir enn ”berre” ein eigenskap til materien (also det skapte)….

  ”Gud” er ikkje ”berre” bevisstheit dersom Gud er i ein skapelsesprosess………sjølv om eg trur kjernen til ”Gud” er bevisstheit slik som du seier………….men Gud må vel også vere i sitt eige skaparverk…..for utan ”Guds bevisstheit” finnast ikkje liv sidan denne krafta er ”livgivandes”….?
  All materie innehelde ”bevisstheit” (”energi”) i ein eller anna form trur eg….

  Så Gud må finnast i alt som er og i alt som ikkje er……….og vi er berre ein bitteliten del av alt…….vi er i Gud og Gud er i oss……

  Gud er also ikkje enten fysisk naturen eller usynleg energien, men alt til saman som igjen utspringer frå ein einheit (Guds kjærleikskilde) …som igjen er ”Gud” ………

  Trur eg da…………..og så er det jo sjølvsagt mykje mykje meir som ubevisste mennesker ikkje kan fatte om Skapelsens hemmelegheiter….

  ”Rettferdigheita” i verda trur eg og ligger i energiformene på eit vis. ”Ein ligger som ein reder”…….naturen (Guds synlege og usynlege naturkrefter) vil ordne naturleg opp i ubalansen ………..ein får tilbake det ei gir osv……..og alt i universet henger saman…
  Men no får eg vel gi meg før eg tar heilt av …. Halleluuuja 🙂

  Enkelt og forståeleg? Ikkje akkuratt….hehe (men so var dette berre slik eg tenker meg det da)
  God påske ønskes deg 🙂

 2. Joachim sier:

  Hei. Ang cannabis…
  Det synet du har på cannabis, er det samme synet som de som ikke ønsker en opplyst befolkning, vil at du skal ha….
  Alt du tror du vet om cannabis, er mest sannsynligvis feil.
  Cannabis er ikke et narkotikum bl.a.
  Det er et verktøy Gud har gitt oss, til å oppnå høyere åndelig bevissthet, større innsikt i selve livet, og som åndelig medisin faktisk, som både hjelper en til å se sine egne feil i forhold til både Gud, og sine medmennesker.
  Satan har klart meget fint å pakke inn denne diamanten sammen med andre stygge steiner.
  Det er klart at folk som er ute etter å ruse seg, bruker dette som et rusmiddel, de vet ikke bedre.
  Men de som vet bedre, bruker det ikke som rusmiddel, men til åndelig selvutvikling.
  Cannabis er ikke avhengighets-dannende.
  Og vet du hvor mange som har dødd av cannabis, i historien?

  ….0! 😀

  Når det gjelder de narkomane, og at de hevder at de begynte med hasj, så er det fordi hasj er det minst farlige stoffet, og derfor naturlig å begynne med. Hadde ikke hasj eksistert, så hadde dem begynt med no annet.

  Jeg selv, røyker ikke sigaretter, og drikker ikke alkohol. Jeg bruker kun cannabis en gang i blant. Det hjelper meg å se virkeligheten, dvs å ikke bli revet med av denne vrange virkeligheten, kalt «verden»…

 3. Ole_Aa_Langeland sier:

  Jeg takker for alle de gode kommentarene og vil gjerne ganske kort komme med et par kommentarer selv:

  Til Nøkkerosa:
  Jeg har litt vanskeligheter med begrepet «energi». Det er noe som i utgangspunktet er en egenskap ved materien fordi materiene endrer seg hele tiden.

  Gud er bevissthet og det må jo være energi knyttet til denne bevisstheten. Ellers så ville ikke noe ha skjedd i universet. Men å sette et likhetstegn mellom Gud og energi, vil jeg være forsiktig med, akkurat som det blir feil å sette likhetstegn mellom Gud og naturen. Da ender en i panteisme.

  Til Joachim:

  Dette med cannabis. For det første er cannabis ulovlig i Norge og det har sine sterke grunner. Dersom en er mot dette forbudet, så synes jeg en skal likevel respektere det ut fra at lovlydighet og sosial bevissthet henger sammen.

  Jeg har ikke prøvt cannabis eller lignende stoffer, men må si at jeg har sett hva dette og annen narkotika fører til av elendighet. Derfor blir jeg nesten nødt til å komme med en advarende pekefinger her.

 4. Joachim sier:

  Takk for denne dype reflekterte forklaringen på hvorfor menneskene opplever konsekvens og naturlig tilfeldigheter, til fordel for åndelig vekst, og i bytte for den frie vilje…
  Du hadde nok vært i ditt ess med litt åndelig vekst-verktøy…cannabis..skapt av Gud, forbydt av mennesker som ikke ønsker en opplyst og frittenkende befolkning…

 5. nøkkerosa sier:

  Kjempe interessant innlegg dette !

  Måtte lese det eit par gongar og gruble litt……hehe
  Spennandes tankegang du har for deg her synast eg.

  Når det gjelder sjølve begrepet ”Naturen” så trur eg at den også har ei ”Åndeleg” side som gjere til at den synlege naturen fungerar som den gjere. Så når du seier at svaret på at 2+3=5 så ligger ”rota” til dette sannsynlegvis i Naturens ”usynlege” verkemåte (”åndelege verkemåte”). Det var kanskje det du meinte?

  I naturen så er jo fibonaccisekvensen lik 1,1,2,3,5,8…osv ein av naturens synlege ”veksemåtar” (utviklingsmåte) fordi 1+1=2 , 1+2=3, 2+3=5….osv. Så det som starta med 1 må allerede ha starta i den usynlege naturen slik at den synlege naturen vi ser henger saman med den usynlege naturen vi ikkje ser…………

  Du seier : ” Gud er rett og slett alle åndelige sannheter satt sammen til en eneste sannhet som igjen er utgangspunktet for det materielle universet.”

  Den eine sannheita der trur eg kan fungere om ein tenker at ”Gud” er ein slags Bevisst usynleg Energi som skapar og vi er ”Guds” fasettar som henger i hop med Skaparen og som sjølv har små skaparevner………men samtidig må Gud også vere alt det skapte (inkludert oss og alt det materielle). Så slik sett ”vokser” kanskje også Gud i sin skapelse ?……hehe

  I alle fall så trur eg naturens verkemåte (både den synlege og den usynlege) fungerar slik at den er rettferdig heilt naturleg……………berre det at det er altfor vanskeleg for oss å heilt skjønne korleis dette kan gå til……….og ikkje minst ….vanskeleg å innsjå at vi kanskje ikkje kan skylde på andre enn oss sjølv når alt kjeme til alt………..?

  Men på tide å legge seg ser eg
  Natta 🙂

 6. adolph sier:

  Hvorfor en god Gud lar så mye smerte og elendighet finne sted er egentlig ikke videre interessant, problemene oppstår når en allvitende god Gud lar så mye smerte og elendighet finne sted.

  For den allvitende er det ingen utvikling.

 7. Zohre sier:

  Når henviser en til 2+3=5 så samspillet som ønsker en ?

  Men, når gjelder det tall så lysets hastighet har den største mulige hastigheten og den stopper ved
  300 000 km/s.

  Vel, forstand, denne Gudsforståelsen som er smertefulle?

  Da menneskene er ikke denne lysets hastigheten for å konkurrere.

  Her er smerten ?

  takk
  zohre

 8. Zohre sier:

  Jeg lurer på at hvis til og med Gud var synlig fortsatt var disse smertene hovedssak.

  Når språk er makt og mitt morsmål altså det persiske språket er denne makten så hvorfor det norske språket dominerer over mitt morsmål.

  Fint innlegg og jeg skal igjen lese det etterhvert.

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *