Forfatterarkiv: Ole Ånon Langeland

Natur og bevissthet

Hele historien er en indre kamp i selve mennesket. Det er en strid mellom mennesket som et dyr og mennesket som et bevisst vesen. Natur og bevissthet står ikke i et harmonisk forhold, men i et dialektisk utviklende forhold der … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Egne erfaringer, kritikk og noen ledetråder

70-tallet Aldersmessig er jeg vel kanskje en del av 68-generasjonen, selv om det tidstypiske bildet av  hva dette betyr  gjør at jeg vel heller på mange måter er en reaksjon mot det samme. Det er vel heller riktig å si … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Skisse til grunnteser for ideologi og politikk.

En ny virkelighetsforståelse er nødvendig. Dette er mine teser (påstander). Jeg er ute etter å se om andre har kommet til lignende erkjennelser. En bør gjøre noe med den en selv mener en har kommet fram til. 1. Historien handler … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

En tenkt løsning på konflikten omkring Israel, Vestbredden og Gaza:

1. Israel anerkjennes som jødisk stat med grensene som var før seksdagerskrigen. Dette innebærer at Israel skal være et folkehjem for jøder og dette skal være bestemmende for denne statens identitet. Minoriteter må samtidig ha rettigheter som nasjonale minoriteter. 2. … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Reservasjonsretten

 Det er  ikke slik at en alltid kan påberope seg sin samvittighet uten følger.  Men jeg synes at det i den noe kampanjepregede motstanden mot reservasjonsrett for leger forekommer mye uverdig og arrogant  retorikk.  Dette  handler om   alvorlige etiske avveininger … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudsforståelse

I diskusjonen mellom de som tror og de som ikke tror på Gud, reises ofte problemstillingen om hvorfor en god Gud lar så mye smerte og elendighet finne sted. Er det ulogisk og uforståelig? Derfor er det på sin plass med … Les videre

Skrevet i Hegel, idealisme, Religion | 8 kommentarer

Ny sosialistisk tenkning (2) Nødvendige dyder…

Jeg nekter ikke for at jeg er sterkt frustrert over tilstanden på dagens venstreside . Det som er tenkemåten er omtrent denne: Alle problemer relateres til SYSTEMET. Altså man tror at dersom man har konstatert at «kapitalismen er skyld», så har … Les videre

Skrevet i Hegel, idealisme, marxisme, sosialisme | 1 kommentar

Religionsspørsmålet

Den kommunistiske bevegelsen bygger på marxismen-leninismen som igjen bygger på dialektisk materialisme og følgelig også ateisme. Den kommunistiske bevegelsen har alltid gått ut fra at religionsspørsmålet i forhold til samfunnet er et privat anliggende. I forhold til den kommunistiske bevegelsen, … Les videre

Skrevet i Hegel, marxisme, Religion | Legg igjen en kommentar

En ny sosialistisk tenkning (1)

Kontrarevolusjonen i Russland og Øst-Europa var et veldig historisk tilbakeskritt. Men de historiske resultater som ble oppnådd i realsosialismens tid er ikke noe som er blitt simpelt hen ter forsvunnet. Å forsvare sosialismen vil si å fornye tenkningen, erstatte det … Les videre

Skrevet i Hegel, marxisme, Religion | 3 kommentarer

Hensikten med denne bloggen

Hensikten med denne bloggen er å presentere synspunkter i ideologiske spørsmål, historiske sammenhenger og verdensanskuelse. Mer direkte aktuelle spørsmål vil bloggen «Verden i morgen» bli brukt til. Innlegg fra andre bloggere vil bli «sensuerert» veldig strengt her fordi hensikten er … Les videre

Skrevet i 1 | Legg igjen en kommentar